martes, 13 de marzo de 2012

Creació d'ún Estel PW5

1 ) escullim tres folis de color s i marquem els dos laterals t´al com indica la figura.
2) tallem els folis laterals i els arquen amb dreta i esquerra.
3) escullim els tres folis i fiquem els el cordino ha la part dels triangles laterals.
4) en un foli i la part i d el color que bulguem fe 7 tires dona igual el tamany.


5) fique les tires a la part de dalt del rectangle distribuinles un pero aurem de pegar la part de dalt de la tira.
6) fem les brides esquerra i dreta del estel diferemcien les a e les b.
7) fem els nusos de la almbra per tal d´uni les brides amb les pusteriors l´inies de l´estel.

8) les tires que em pegat a la part de d´alt de l'estel ara les pegarem per la seba part de sota, de tal forma que aurian de duble ça tota la part de dált de lestel.

9) confenosiament les cuatre linies aniran lligades als nusos del lambra con fosonem les 4 linies de l´estel aquestes linies aniran lligades als nussos de lomba.

10) láltre extrem de les lines els unirem als dos conandaments aniran 2 linies 2 linies per cada comandament.